ENERGIMEDICIN

Hej, jag heter Camilla!

Jag hjälper kvinnor med känslomässiga sår att släppa taget om sin historia och göra val utifrån sitt sanna jag, så att de kan blomma ut i sin fulla potential.

De healingverktyg jag tillhandahåller har sitt ursprung i den inkashamanska traditionen och dess energimedicin.

Varmt välkommen att ta plats i Shamanens cirkel, en onlineutbildning med fokus på helande. 

Kvinnocirkel för gemenskap & healing

Bli medlem i CW energimedicin och påbörja din helande resa redan idag!

Som medlem betalar du en fast månadsavgift, så länge du vill ha tillgång till kurserna, medlemsträffar och mentorstöd. Det ger dig frihet att välja din egen studietakt, vilken kurs du tar för stunden och hur du planerar dina dagar.

Den stora utbildningen i shamansk energimedicin, Shamanens cirkel, ingår i silver och guldmedlemskap, där guld ger dig tillgång till ett större utbud av kurser än silver gör.

Känn in vilket medlemskap som passar dig bäst.