Kursen är inte öppen för registrering

Din unika energi

En vägledning för att lära känna din unika energidesign

Kursinformation

Alla processar sin energi på ett unikt sätt. Via denna kurs kan du lära känna din egen energi för att öka din förståelse för hur du kan följa din sanning.

Kursplan

Kurspris

Camilla Wengelin

Välkommen att väcka upp shamanen inom dig! Med stöd av de healingverktyg jag tillhandahåller kan du göra stora skiften i ditt liv. Är du mogen för förändring välkomnar jag dig med på en djupt transformerande resa in i den shamanska traditionens energimedicin.