Hjärtats nio tempel

En ceremoni för hjärtat

Kursinformation

Hjärtats nio tempel är en ceremoni inom den inkashamanska energimedicinen där du möter de olika grundkänslor som finns ankrade i det eteriska hjärtat

Kursplan

Kurspris

  • Hjärtats nio tempel
  • Free

    En ceremoni inom den inkashamanska traditionen

    Free

Camilla Wengelin

Välkommen att väcka upp shamanen inom dig! Med stöd av de healingverktyg jag tillhandahåller kan du göra stora skiften i ditt liv. Är du mogen för förändring välkomnar jag dig med på en djupt transformerande resa in i den shamanska traditionens energimedicin.