Muki - energimedicin

Hela din mage med shamansk energimedicin

Kursinformation

En session inom inkashamansk energimedicin. Du kan använda dig av denna metod när du vill hjälpa din klient att stänga energier ute, vilket kan vara en fördel om klienten är mycket känslig i sitt energisystem och själv har svårt att hantera energier.

Kursplan

Kurspris

  • Muki - Hela din mage
  • Free

    En session inom inkashamansk energimedicin

    Free