Medicinhjulet

Onlineutbildning i shamansk energimedicin

Kursen ingår i Shamanens cirkel

Kursinformation

Shamansk energimedicin - Lär dig den healingmetod som inkaindianerna använder i sin energimedicin

Som deltagare i Shamanens cirkel studerar du:
Utbildningens fyra delkurser, syd – öst.
Healingmetoder som inkaindianerna använder sig av när de utövar sin traditionella energimedicin och illumination.
Soul retrieval, sk själsåterhämtning, där du lär dig att väcka upp de aspekter av ditt sanna jag, som gått förlorade i ex trauma eller olyckor m.m.
Ceremonier för att göra energiskiften m.m.
Healingverktyg för djupgående healing.
Ditt mörker, ditt arv och historia för att transformera det som du vill släppa taget om.
Munay Ki initieringar.

Kursplan

Camilla Wengelin

Välkommen att väcka upp shamanen inom dig! Med stöd av de healingverktyg jag tillhandahåller kan du göra stora skiften i ditt liv. Är du mogen för förändring välkomnar jag dig med på en djupt transformerande resa in i den shamanska traditionens energimedicin.