Medlemskap 

Inför 2022 är alla medlemskap uppsagda och ni som har en pågående kurs aktiv får möjlighet att göra klart den under början av 2022.
Du som inte stängde ner ditt medlemskap själv har fått det avslutat av mig. Det innebär att det inte längre dras någon medlemsavgift från dig mer.

Naturligtvis behåller du tillgången till den kurs du är på väg att avsluta trots att du inte längre betalar mig för den.

Vänligen Camilla

Prenumeration via New Zenler

Uppe till höger i menyn finner du en möjlighet att nå ditt konto. Klicka på mitt konto.
I fönstret som öppnas ser du nu en meny där det står betalning, klicka där.
I det fönster som öppnats ser du prenumerationer som ett alternativ att klicka på. Här hanterar du din prenumeration.

Om du avslutar din prenumeration upphör också tillgången till kursen.
Vänligen Camilla